Hanketyöntekijän esittely, 5/5

Nimeni on Pirjo Selonen. Olen valmistunut lastentarhanopettajaksi Oulun uusimuotoisesta koulutuksesta. Linjanjohtajani oli ”Leikintohtori” Aili Helenius, joten leikin merkitys tuli selväksi jo alkumetreillä. Vasta kentälle tullessani ymmärsin kuinka uudet tuulet koulutuksessa puhalsivatkaan. Ainesisällöt olivat opiskelijaa itseään haastavalla tavalla taide, kieli ja kirjallisuus, musiikki, luontokasvatus ja liikunta. Siitä omakohtaisesta sitten sovelsimme lasten kanssa tehtävään työhön sisältöjä, jotka mieluusti…

Hanketyöntekijän esittely, 4/5

Olen Joni Virtanen ja toimin Ilo kasvaa liikkuen -hankekoordinaattorina toista kautta. Hankkeessa toimin 20% työpanoksella vuoden loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on lisätä arkeen liikettä lisää ja rohkeutta haastaa toimintakulttuuria liikkuvampaan suuntaan. Hankkeessa herätellään hyödyntämään lähiympäristöä ja olla innovatiivinen liikkumisen suhteen.  Omaan tehtäväkuvaani on kuulunut myös rakentaa yhteistyötä seurojen kanssa heidän ammattitaitoaan ja osaamistaan hyödyntäen. Tällä…

Hanketyöntekijän esittely, 3/5

Hankekuulumisia Opitaan luonnosta, Opitaan luonnossa -hankkeesta Hanke alkoi elokuun puolessa välissä  varhaiskasvatuksessamme.  Hankkeen on tarkoitus kestää vähintään 2020 vuoden loppuun ja mahdollisesti pienillä järjestelyillä 2021 keväälle. Olen Teemu Heikkilä, varhaiskasvatuksen opettaja, ja toimin luontohankkeen hanketyöntekijänä. Työaikani jakaantuu tällä hetkellä siten, että 80% ajasta kuluu hankkeessa ja 20 % lapsiryhmässä Sairion päiväkodin Kettusten ryhmässä. Hankkeen isommat…

Voimaeläimiä Luolajassa

Satakielipedagogiikka painottaa keskeisenä työtapana projektityöskentelyä. Eri oppimisen alueita eheyttävä projektityöskentely mahdollistaa lasten osallisuutta ja työskentelyä pidempikestoisesti eri oppimisen alueita ja lasten mielenkiinnon kohteita yhdistävässä toiminnassa. Keskeistä on yhteinen prosessi: yhteinen innostuminen, yhteinen suunnittelu, yhteinen toteuttaminen, yhteinen arviointi. ”Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja…

Hanketyöntekijän esittely, 2/5

Olen Marikki Arnkil, luokanopettaja ja kasvatustieteiden tohtori. Erityisalani käsittelee dialogisuutta – kohtaamista ­- opettajan ja lasten välillä. Olen sekä tutkinut dialogisuutta että koetellut dialogisia menetelmiä ja kohtaamisen tapoja opetustyössäni lasten ja aikuisten kanssa. Tutkimukseni ja työskentelytapani vaikuttavat olevan sukua Satakieli-pedagogiikalle, josta lumouduin syksyllä 2012, esikoiseni siirryttyä varhaiskasvatuksen piiriin. Siitä saakka olen haaveillut työskentelystä myös varhaiskasvatuksen…

Saimaalaiset tutkivat ihmistä

Liivuoren päiväkodin Impivaaran kylän pienryhmämme, joka on nimeltään Saimaa, innostui tutkimaan ihmisen anatomiaa. Ryhmä innostui kovasti pohtimaan ihmisen elimistöä ja sen tehtäviä. Projekti jatkuu, ja seuraavaksi siirrymme tutkimaan seuraavaksi lihaksistoa. Tästä se innostus lähti. Yksi pienryhmämme pojista innostui ihmis-palapelistä. Hän oli tyytyväinen lopputulokseensa, saihan hän laitettua ihoston, luuston, aivoston, lihaksiston sekä suoliston paikoilleen. Tutkimme lisää…

Hanketyötekijän esittely, 1/5

Terveiset Taidetta päivähoitoon -hankkeesta! Hei, olen Varhaiskasvatuksen opettaja Liisa lehtinen Solvikin päiväkodista. Työrupeamaa päivähoidossa on kertynyt jo lähes 40 vuotta, jonka aikana kehitys varhaiskasvatuksen alalla on ollut valtava. Itselle vaikuttavimpana asiana on ollut lapsen nostaminen keskiöön, hänen ajatustensa ja toiveidensa kuuleminen ja toteuttaminen. Kulttuuri ja taiteet ovat aina olleet lähellä sydäntäni, vaikkei itseltäni valitettavasti erityislahjakkuuksia…