Monipuoliset toiminta- ja oppimisympäristöt teemakuukausi

Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen monipuolisten oppimisympäristöjen teemakuukaudella halusimme nostaa esiin monipuolisissa toimintaympäristöissä liikkumista lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta. Länsimainen yhteiskunta on muuttunut hyvin fyysisestä agraarikulttuurista esiteolliseen, teolliseen ja edelleen tämän hetken melko passiiviseen tietoyhteiskuntaan hyvin nopeasti. Fyysisen toiminnallisuuden määrä ihmisen arjessa on vähentynyt merkittävästi yhteiskunnan muutoksen myötä viimeisen 30 vuoden aikana. Tämähän ei olisi välttämättä huono…

Toimintaa kohti hyvää ja kestävää elämää

Opitaan luonnossa, opitaan luonnosta hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut avata, yhdenmukaistaa ja kehittää hämeenlinnalaista metsäpedadogiikkaa, ja samalla tuoda tietoisuuteen metsäryhmien pedagogiikan perusteita myös muulle varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, metsäryhmäläisten vanhemmille ja muuten asiasta kiinnostuneille.  Toimintaa kohti hyvää elämää ja kestävää elämää – Hämeenlinnalaista luonto- ja metsäpedagogiikkaa -oppaan sisältö on koottu Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivien metsäryhmien henkilökunnan yhteisissä tapaamisissa sekä hanketyöntekijän…

Tutkimus uuden vasun vaikutuksista varhaiskasvatukseen

Kirjoittanut: Roosa Haaramo ja Taija Titov Varhaiskasvatus ja työskentely lasten kanssa on aina kiinnostanut meitä molempia. Olemme kummatkin suuntautuneet sosionomiopinnoissamme varhaiskasvatukseen ja se oli myös opinnäytetyömme lähtökohtana. Työmme aiheeksi valikoitui uuden varhaiskasvatussuunnitelman vaikutukset varhaiskasvatukseen ja sen pedagogiikkaan. Valitsimme kyseisen aiheen sen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi. Huolimatta siitä, että uusi vasu on otettu käyttöön jo muutamia…

Lintutornille

Tänään se vihdoin toteutui, jo syksystä muhinut ajatus pyöräretkestä Hattelmalanjärven lintutornille. Syksyn muuttolintujen lentoja seuraillessamme, lapset kysyivät mahdollisuuttamme mennä lintutornille. Toki tartuin innolla ajatukseen: ”Tottakai voimme mennä, keväällä.” Lumen sulamiseen palattiin tietyn väliajoin talvenkin aikana. ”Sitten mennään pyörillä LINTUTORNILLE!” Ennen lähtöä kerrattiin liikennesääntöjä. ”Mua jännittää niin kovasti,että ihan tärisen!” ”Jännityskin tuntuu tärinänä.” Pyöräily sujui mallikkaasti….

Kohti kestävää elämäntapaa Sairion päiväkodissa – terveisiä matkalta

Opitaan luonnossa, opitaan luonnosta –hankkeen viimeinen kevät on käynnistynyt Sairiossa. Paljon olemme matkan aikana oppineet, ja moni vanha asia tai toimintatapa arjessamme on vahvistunut. Yhtenä vahvana teemana meillä on ollut ”ulos portista” eli liikkumisen lisääminen päiväkodin lähiympäristössä. Tämä on selkeästi vahvistunut; käymme koko ryhmän voimin ja pienissä porukoissa useita kertoja viikossa metsässä tai muilla lähialueilla….